FINASOL BIO

Čišćenje svih motora, uklanjanje goriva i rezina, katrana, butimena, čišćenje poda.