TRANSELF NFP 75W-80

Ulje za transmisiju sintetičke tehnologije za Renault vozila opremljena P, J, NDX i TL4 porodicom menjača. Posebno se preporučuje za lako menjanje brzina po hladnom vremenu: takođe zadržava svoje izuzetne kvalitete i po toplom vremenu, obezbeđujući neometan rad i duži radni vek komponenti menjača

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • API : API GL-4

Proizvođačka specifikacija

  • Approved :
    RENAULT : JXX transmission ,NDX transmission ,PXX transmission ,TLx transmission ,TL4 transmission
    NISSAN : P transmission

Opis proizvoda

Fluid za sintetičku tehnologiju prenosa.
Napredna zaštita za sinhronske komponente.
Izuzetna otpornost na smicanje.
Sposobnosti ekstremnog pritiska i zaštite od habanja omogućavaju menjačima da funkcionišu u najtežim uslovima.
Tehničke performanse bez premca koje garantuju stabilan proizvod, čak i pod velikim opterećenjem i na visokim
temperaturama.
Posebno stabilan koeficijent trenja koji osigurava zadovoljavajuću sinhronizaciju u svim uslovima.
Visok indeks viskoznosti i niska tačka tečenja obezbeđuju savršeno podmazivanje na svim temperaturama.
Izvanredna zaštita od rđe i antikorozivna svojstva.
Veoma visok stepen zaštite od penjenja.
Inertno na zaptivke.