STATERMIC NR

Specijalna maziva sa bazičnim uorinom namenjena visokim temperaturama, otporna na kiseline, halogena jedinjenja, alkohole, oksidanse i zračenja.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • DIN : DIN 51502 KFKP2U-25
  • HALAL : Halal approved
  • ISO : ISO 6743-9:L-XBGDB 2
  • NLGI Grade : 2

Proizvođačka specifikacija

  • Approved :
    CHONGQING : CHONGQING