ADBLUE

AdBlue® je vodeni rastvor uree od 32,5% i preporučuje se za proces ukljanjanja zagađenja izduvnih gasova
pomoću SCR tehnologije.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • ISO : ISO 22241

Opis proizvoda

- AdBlue® se koristi u procesu katalizacije izduvnih gasova u vozilima opremljenim SCR (Selektivna
katalitička redukcija). Ova komponenta je redukcioni agens koji se koristi za uklanjanje izduvnih gasova značajnog
dela azotnih oksida (NOx) proizvedenih tokom sagorevanja.
- AdBlue® mogu koristiti sva vozila opremljena SCR tehnologijom
- AdBlue® nije aditiv za dizel. Ne sme mešati ili dodavati u rezervoar za gorivo.