PNEUMA SY

Pneumatska udarna oprema sa zvučnom izolacijom.

Opis proizvoda

Visoka udarna snaga zbog dodavanja ekstremnog pritiska sprečava habanje opreme.
Vodoodbojna svojstva.
Zaštita od rđe.
Sprečava nastanak leda na ispusnom delu alata za vazduh.
Niska temperatura tečljivosti.