AZOLLA ZS 100

Za hidraulične sisteme koji rade u uslovima visoke temperature i pritiska.
Ležajevi i različiti uređaji.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

 • AFNOR : AFNOR NF E 48-603 HM
 • DIN : DIN 51524-2 HLP
 • ISO : ISO 6743-4 HM ,ISO 11158 HM

Proizvođačka specifikacija

 • Approved :
  DENISON : HF0 ,HF1 ,HF2
  VICKERS : EATON I-286S ,EATON M-2950S
  DANFOSS : DANFOSS
  DANIELI : DANIELI

Opis proizvoda

Visoka zaštita od habanja osigurava maksimalan vek trajanja opreme.
Superiornom termičkom stabilnošću izbegava se nastanak mulja čak i pri visokim temperaturama.
Vrlo dobra oksidaciona stabilnost omogućava dug vek trajanja tečnosti.
Izvanredna sposobnost filtriranja čak i u prisustvu vode.
Odličnom hidrolitičkom stabilnošću izbegava se blokiranje filtera.
Izvrsna zaštita od rđe i korozije.
Dobra svojstva protiv stvaranja pene i otpuštanja vazduha upotrebom komponenti bez silikona.
Dobra deemulgirajuća svojstva osiguravaju brzo odvajanje vode
Smanjeni operativni troškovi i troškovi održavanja.