CIRKAN RO 460

Aparati i hidraulična kola podložna temperaturnim ograničenjima.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • AGMA : AGMA 9005-E2 RO
  • DIN : DIN 51517-2 CL ,DIN 51524-1 HL
  • ISO : ISO 6743-6 CKB ,ISO 6743-4 HL ,ISO 11158 HL ,ISO 12925-1 CKB

Opis proizvoda

Visok indeks prirodne viskoznosti
Dobra kompatibilnost sa zaptivkama
Vrlo dobra demulzifikaciona svojstva
Odlična svojstva protiv stvaranja pene, korozije i oksidacije.