AERO 100

Čista mineralna ulja za podmazivanje klipnih motora koji rade pod prosečnim uslovima. Podmazivanje starih modela aviona (ratni avioni iz I i II svetskog rata).

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • FRANCE MIL : France MIL AIR 3560/D
  • JOINT SERVICE DESIGNATION : Joint Service OM-270
  • NATO : NATO O-117
  • SAE : SAE J 1966

Proizvođačka specifikacija

  • Approved :
    CONTINENTAL : CONTINENTAL

Opis proizvoda

Čista mineralna ulja, ne sadrže aditive, osim male količine aditiva za smanjenje temperature tečljivosti ulja i antioksidansa.
Odlična prirodna otpornost na oksidaciju.
Vrlo niska temperatura tečljivosti.
Visok indeks viskoznosti.