AERO D 120

Monogradna disperzivna mineralna ulja bez pepela za podmazivanje klipnih motora koji rade u teškim i vrlo teškim uslovima.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • FRANCE MIL : France MIL AIR 3570
  • JOINT SERVICE DESIGNATION : Joint Service OMD-370
  • NATO : NATO O-128
  • SAE : SAE J 1899

Opis proizvoda

Visokokvalitetno mineralno ulje koja sadrži raspršive aditive moderne tehnologije.
Visok indeks viskoznosti.
Izvrsna otpornost na oksidaciju.
Izvrsna disperzivna moć.
Vrlo niska temperatura tečljivosti.