CIRKAN ZS 220

Aparati i hidraulična kola koja rade u uslovima oštrih temperatura i velikog opterećenja.

Norme & Homologacije

Međunarodna klasifikacija

  • ISO : ISO 6743-6 CKB ,ISO 12925-1 CKB

Opis proizvoda

Visok indeks prirodne viskoznosti
Dobra kompatibilnost sa zaptivkama
Vrlo dobra svojstva protiv habanja
Odlična svojstva protiv stvaranja pene, korozije i oksidacije.